Valget går i gang

2009-08-31 00:01

Valghandlingen påbegyndes

Stemmefgivning kan ske pr. brev, pr. sms eller via internet.

Tilbage
Gå til www.DSR.dk