Grete Christensen ny formand for Dansk Sygeplejeråd

2009-09-14 13:57

Dansk Sygeplejeråds medlemmer har valgt Grete Christensen som ny formand. Det står klart efter en to uger lang urafstemning i Dansk Sygeplejeråd. Den nye formand vil blandt andet styrke dialogen med medlemmerne, fortsætte kampen for ligeløn og arbejde for et stærkt offentligt sundhedsvæsen.

Kampvalget om formandsposten i Dansk Sygeplejeråd er afgjort. Ny formand for Dansk Sygeplejeråds (DSR) 73.000 medlemmer er sygeplejerske Grete Christensen (52), der fik 50,8 procent af de afgivne stemmer, mens modkandidaten, Irene Hesselberg fik 47,3 procent. Som det første vil Grete Christensen styrke dialogen med medlemmerne.

”Valgresultatet viser, at der er mange medlemmer, som har stemt på min modkandidat til formandsposten. Dem vil jeg også favne. Deres behov skal DSR også matche. Det er vigtigt, at vi sygeplejersker står sammen. I fællesskab er vi stærkest. DSR skal genvinde den gamle styrke,” siger Grete Christensen og forsætter: 

”DSR skaber rigtig mange markante resultater for medlemmerne. Det skal vi blive bedre til at fortælle om, hvad enten det drejer sig om rettigheder i overenskomster og aftaler, vi har forhandlet hjem for store grupper af sygeplejersker, eller om det er erstatningen, vi har forhandlet hjem til et enkelt medlem i forbindelse med eksempelvis en arbejdsskade.” 


Fokus på medlemmerne, ligeløn og et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Grete Christensen understreger, at hun vil fortsætte kampen for ligeløn. Derudover skal DSR fortsat være en markant aktør på den sundhedspolitiske bane.

”DSR er i dag en vigtig sundhedspolitisk medspiller. Både på landsplan, regionalt og lokalt. Det skal vi fortsat være. Vi vil kæmpe for et stærkt offentligt sundhedsvæsen med fri og lige adgang for alle. Og vi vil være talerør for de svageste patientgrupper, fordi vi bekymrer os om, at der ikke er nogen, der tager dem alvorligt nok. Og fordi det har en afsmittende virkning på de vilkår, sygeplejerskerne arbejder under,” understreger Grete Christensen, der har et helt klart overordnet mål med sin nyerhvervede formandspost:

”Jeg vil skabe en endnu stærkere rød tråd mellem medlemmernes behov og DSR’s indsats.”

Grete Christensen har været næstformand i DSR siden 1998 og været medlem af DSR’s hovedbestyrelse siden 1991. Hendes valgperiode som formand for DSR løber frem til maj 2012.

 

I alt stemte 24.982 af de knap 60.000 stemmeberettigede sygeplejersker. Det giver en stemmeprocent på 42,7.

Fakta om Grete Christensen:

  • Født 1957
  • Bosiddende i Holbæk
  • Uddannet sygeplejerske ved Sygeplejeskolen i Holbæk i 1981
  • Sygeplejerske på Bornholms Centralsygehus (1981-83)
  • Sygeplejerske på Holbæk Centralsygehus (1983-91)
  • Amtskredsformand for Dansk Sygeplejeråd Vestsjællands Amt (1991–1998)
  • 1. næstformand i Dansk Sygeplejeråd (1998-2009)
  • Formand i Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse (2000- )
  • Formand for Dansk Sygeplejeråd (2009)
Tilbage
Gå til www.DSR.dk