Connie Kruckow stopper som formand for Dansk Sygeplejeråd

2009-04-21 13:35

Connie Kruckow har i dag meddelt Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse, at hun nedlægger sit hverv som formand for Dansk Sygeplejeråd d. 31. maj 2009.

”Jeg har haft nogle fantastiske år som formand for Dansk Sygeplejeråd. Jeg synes, det har været et stort privilegium at stå i spidsen for sygeplejerskerne. Jeg har været i organisationen i mange år, og jeg har fået indfriet mange af de ambitioner, jeg har på sygeplejerskernes veg­ne. Jeg er 55 år og er nu kommet til et tidspunkt i mit arbejdsliv, hvor jeg har lyst til at prøve kræfter med noget nyt,” siger Connie Kruckow, der endnu ikke har lagt faste planer for sit fremtidige arbejdsliv. Connie Kruckow understreger, beslutningen har været vanskelig at træffe, især fordi hun har haft en tæt og god kontakt med medlemmerne gennem hele sin formandsperiode.


Connie Kruckow kan se tilbage på en lang karriere i Dansk Sygeplejeråd: De seneste 9 år som formand, inden da 7 år som amtskredsformand og før det 6 år som faglig sekretær. Connie Kruckow peger på en række resultater, hun har været med til at skabe til sygeplejerskerne:


”I de 9 år, hvor jeg har stået ved roret, har vi taget vigtige skridt i retning mod ligeløn. Senest satte vi i 2008 alle kræfter bag kravet om ligeløn til sygeplejerskernene og kollegerne i Sundhedskartellet, og vi kom i hus med et resultat, der sprængte rammen og var med til at bane vej for Lønkommissionen,” siger Connie Kruckow og fortsætter:


”I min formandstid har vi flyttet en række vigtige grænser i faget, bl.a. med en ny grund­uddannelse, en ny specialuddannelse til kræftsygeplejersker og en ny sundhedsplejerske­uddannelse. Dansk Sygeplejeråd har også fået en markant sundhedspolitisk profil. F.eks. har vi banet vejen for sundhedscentre og en national forebyggelsesplan, og vi har sat fokus på de medicinske patienter og andre udsatte grupper. Endelig har vi i min formandstid moderni­seret Dansk Sygeplejeråds interne struktur og strømlinet organisationen,” siger Connie Kruckow.


Dansk Sygeplejeråds kommende formand findes ved urafstemning blandt medlemmerne senest 4 måneder efter Connie Kruckows fratræden d. 31. maj. På sit møde d. 12.-13. maj fastlægger hovedbestyrelsen de nærmere tidsfrister for formandsvalget.

Tilbage
Gå til www.DSR.dk