Kort om valget

§ 29 i Dansk Sygeplejeråds love indeholder bestemmelserne om valg af formand.

Heraf fremgår det bl.a. at hvis formanden fratræder mere end 6 måneder inden udløbet af valgperioden, vælges en ny formand ved direkte valg blandt Dansk Sygeplejeråds stemmeberettigede medlemmer.

Valg skal være afholdt senest 4 måneder efter formandens fratræden. Da formanden fratræder med udgangen af maj måned 2009, skal formandsvalget dermed være afsluttet inden udgangen af september måned 2009.

  •  Valget sker ved et direkte valg blandt DSR’s aktive medlemmer
  •  Valgbare er kongresmedlemmer (autoriserede sygeplejersker)
Gå til www.DSR.dk