Kalender

Opstillingsfrist

2009-06-22 15:00
Kandidaturet anmeldes senest    kl. 15.00.

Præsentation af kandidater

2009-08-17 12:00
Valgaktiviteter med præsentation af kandidater finder sted fra d. 17.-28. august 2009

Valget går i gang

2009-08-31 00:01
Valghandlingen påbegyndes Stemmefgivning kan ske pr. brev, pr. sms eller via internet.

Sidste frist for elektroniske stemmer

2009-09-13 23:59

Sidste frist for modtagelse af brevstemmer

2009-09-14 09:00

Valget afsluttes

2009-09-14 14:00
Valgresultat   Senest klokken 14.00 meddeles resultatet til kandidaterne. Resultatet offentliggøres på DSR's og Sygeplejerskens hjemmeside.
Gå til www.DSR.dk