Irene Hesselberg

 

Samfundet er i forandring – sundhedsvæsenet er i forandring – fagbevægelsen SKAL i forandring og Dansk Sygeplejeråd skal gå forrest!

Jeg har været del af Dansk Sygeplejeråd længe nok til at se, at der skal forandring til i organisationen, og at vi skal finde nye samarbejdsformer med de øvrige aktører i sundhedsvæsenet, regioner og kommuner. Og det skal vi for at nå de store resultater, vi gerne vil for sygeplejersker, for professionen, for lønnen, for arbejdsmiljøet, for sygeplejerskeuddannelsen, for forskning i sygepleje, for sundhedsvæsenet og for samfundet.

Vi lever i en tid med konkurrence fra andre uafhængige fagforeninger, i en tid hvor sygeplejersker er så veluddannede og bestrider så mangeartede funktioner, at også andre fagforeninger er interesserede i at varetage deres interesser. Vi har været i historiens længstvarende og dyreste konflikt med delte meninger om succesgraden. En konflikt som fik ligeløn på dagsordenen, men som har kostet Dansk Sygeplejeråd udmeldte medlemmer og en økonomi, der har stækket vores handlefrihed.

Mit standpunkt er, at Dansk Sygeplejeråd er den eneste organisation, der for alvor arbejder for sygeplejerskernes interesser – også når det gælder andet end løn og afskedigelsessager. Men jeg ved, at vi skal gøre os fortjent til at blive ved med at have alle sygeplejersker organiseret i Dansk Sygeplejeråd.

 

Jeg er klar til at stå i spidsen for at gøre noget ved disse udfordringer – og min tilgang vil være inden for følgende tre hovedområder: 

1)      Dansk Sygeplejeråd er til for medlemmerne!

Det afgørende for mig er, at medlemmerne oplever en organisation de kan bruge og som fungerer. Medlemmerne skal opleve en organisation, som hjælper sygeplejerskerne til en ordentlig løn, som højner og udvikler professionen og anerkendelsen af denne, som er med til at løse rekrutterings og fastholdelsesproblematikken, som forbedrer sygeplejerskernes arbejdsvilkår, som har indflydelse på sundhedsvæsenets udvikling, på patientsikkerhed og på kvalitet i plejen, mm.

Jeg vil arbejde for:

 • At Dansk Sygeplejeråd forener alle sine interne kræfter og bruger dem på de opgaver, som har værdi for medlemmerne.
 • At sygeplejersker i højere grad end i dag får individuelle råd og vejledning til gengæld for deres kontingent og medlemskab. Dansk  Sygeplejeråd skal yde individuel interessevaretagelse for hele den mangfoldige skare af medlemmer – og gøre det så godt, at ingen er i tvivl om, at det kan svare sig at være medlem af Dansk Sygeplejeråd.
 • At ledernes interesser og lønforhandlinger varetages af Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd, så vi sikrer, at både de ledende sygeplejersker og basissygeplejerskernes interesser varetages bedst.
 • At enhver sygeplejerske er stolt af at gå med sygeplejenålen – vi skal sammen værne om vores sygeplejeidentitet, og vi skal genskabe begejstringen ved at være fælles om en god sag: Sygeplejen!

 

2)      Dansk Sygeplejeråd skal være en effektiv og moderne organisation!

Det afgørende for mig er, at vi har en moderne, handlekraftig politisk organisation, der sikrer indflydelse på den sundhedspolitiske dagsorden – og  en politisk organisation, vi har råd til. At vi kan reagere hurtigt  på de udfordringer Dansk Sygeplejeråd står over for, for at varetage medlemmernes interesser. At medlemmerne får det, de efterspørger – og at Dansk Sygeplejeråd bruger ressourcerne på de rigtige udfordringer.

Jeg vil arbejde for:

 • At vi som organisation får ryddet op, får skabt fokus og er  på forkant.
 • At den politiske politiske struktur moderniseres, så den bedst muligt understøtter de udfordringer sygeplejerskerne står med.
 • At Dansk Sygeplejeråd får genskabt en stærk økonomi, som kan give os råderum og handlefrihed tilbage.
 • At sikre synergi mellem medlemmer og organisation. Vi skal gensidigt inspirere  og bruge hinanden. Sygeplejersker er, uanset hvor de er ansat, i besiddelse af en viden og indflydelse, som er guld værd for organisationen – og organisationen er i besiddelse af en viden og indflydelsesmuligheder, som er guld værd for sygeplejerskerne – det skal vi udnytte bedre.

 

3)      Fagbevægelsens rolle i Danmark skal ændres!

Dansk Sygeplejeråd skal uden at miste sin egen identitet samarbejde på en ny måde med Danske Regioner og Kommunernes Landsforening, de øvrige organisationer i sundhedsvæsenet og Sundhedsstyrelsen – vi har samme mål: Et sundhedsvæsen i verdensklasse, hvor det er den faglige ekspertise, der er i centrum – for hvem ved bedre end de fagprofessionelle og dem der har ansat dem, hvad der skal til for at få den bedste kvalitet af pleje og behandling til borgere og patienter.

Sidste års konflikt beviste, at finansministeren og regeringen er de eneste, der har gavn af, at organisationerne – arbejdsgivere/arbejdstagere - bruger tid på at bekrige hinanden!

Den danske model skal fornys – og Dansk Sygeplejeråd er en vigtig aktør i denne fornyelse – vi har draget dyrt købte erfaringer, som vi skal udnytte nu…

Der er rift om arbejdskraften, og der er rekrutteringsproblemer. Men hvem siger, at vi som sygeplejersker skal blive ved med at løse de opgaver, vi løser nu? Vi ved om nogen, hvor det er vigtigt, at der er sygeplejersker. Og vi ved også, hvor vi kan yde en større indsats, hvis andre tager sig af opgaver, hvor det ikke nødvendigvis behøver være en sygeplejerske, der løser opgaven.

Jeg vil arbejde for:

 • At Dansk Sygeplejeråd skal række længere end til blot at være de svage patienters og borgeres advokater. Vi skal have indflydelse på det samlede sundhedsvæsen.
 • Vi skal indlede en ny æra – en ny rejse for sygeplejens udvikling og placering i det danske samfund. Dansk Sygeplejeråd er stadig den mest magtfulde organisation for sygeplejerskerne og deres position i sundhedsvæsenet. Så hvad enten der er finanskrise eller ej, vil jeg i samarbejde med resten af organisationen, arbejde kreativt, konstruktivt og målrettet for at finde løsninger til gavn for både sundhedsvæsenet og sygeplejerskerne.
 • At vi arbejder sammen som organisationer for at nå et fælles mål. I hverdagen arbejder arbejdsgivere og arbejdstagere sammen om at få de få ressourcer, der er tildelt sundhedsvæsenet, til at række længst muligt og til at tilgodese både borgere, patienter og personale. Det skal vi også kunne som organisationer.
 • At vi skaber en anden dagsorden for sygeplejen end den, der er sat i samfundet.

Vi skal bruge vores energi, der hvor vi er bedst: Der hvor sygeplejersker og organisation  i  fællesskab  åbner døre og sætter den sundhedspolitiske dagsorden.

Jeg tror på, at jeg repræsenterer den fornyelse, der skal til. At jeg kan motivere og i samarbejde med tillidsrepræsentanter, ansatte som politisk valgte, udvikle Dansk Sygeplejeråd til en moderne og dagsordensættende organisation i en foranderlig verden.

Jeg går ydmygt, men målrettet til opgaven. Jeg går gerne stolt forrest. Men jeg kan ikke løse opgaven uden medlemmernes opbakning.

Jeg håber jeg, at du vil være med til at få så mange som muligt til at stemme til valget – og helst på mig.

 

Venlig hilsen

 

Irene Charlotte Hesselberg

Kommentarer

Kommentarer og svar kan nu findes på min blog, hvor den videre debat også finder sted.

Gå til www.DSR.dk