Grete Christensen

 

Jeg vil fokusere på fire vigtige områder for fremtiden:

Medlemmerne

Medlemmerne er Dansk Sygeplejeråd- derfor skal vi hele tiden have en rød tråd mellem de udfordringer medlemmerne oplever på arbejdspladsen og de indsatser vi som organisation fokuserer på.

Vi skal rekruttere nye medlemmer og fastholde nuværende, bla. ved at være i tæt dialog.

Vi skal styrke SLS i at være det naturlige valg for alle sygeplejestuderende.

Vi skal styrke tillidsrepræsentanterne i at være de mest arbejdspladsnære politikere ,så medlemmerne på arbejdspladsen har en klar opfattelse af at organisationen er tæt på.

Vi skal styrke lederforeningen og samspillet med de ledende sygeplejersker.

Vores nye lokalstruktur med 5 kredse skal understøtte vores formål, og skal sammen med Kvæsthuset sikre sammenhængskraften i Dansk Sygeplejeråd. Medlemmerne kan være sikre på at deres interesser bliver varetaget af os i fællesskabet og at de får individuel hjælp når der er behov for det .

Vi skal målrette medlemstilbud til konkrete medlemsgrupper.

Løn og ansættelse

Ligelønskampen har kun taget sin begyndelse. En vigtig debat om det stærkt kønsopdelte arbejdsmarked og de lønmæssige konsekvenser heraf skal fortsætte, og vi skal indhente det urimelige løngab der er mellem offentlig og privat sektor.

Vi skal bruge perioderne mellem overenskomstforhandlingerne til at ændre på lønrelationerne, sætte fokus på sammenhængen mellem løn og kvalifikationer, og sætte fokus på lønsedler, der kan forstås.

Arbejdsmiljøet skal være i fokus hele tiden, og det skal ske i et tæt samarbejde med sikkerhedsrepræsentanterne.

Faget som fælles ståsted

Sygeplejersker udgør en meget betydningsfuld profession i sundhedsvæsenet. Men med de mange forandringer der sker i sundhedsvæsenet er det vigtigt at vi fortsat ser kritisk på udviklingen og forholder os kritisk til såvel vores praksis som til nye tiltag. Vi skal være parat til at tage nye udfordringer op, ligesom vi skal være klar til at give noget fra os.

Fundamentet og sikkerheden i professionen er afgørende for styrken i og respekten for faget, derfor er arbejdet med at udvikle fagidentitet vigtigt for fremtiden. Når sikkerheden i eget felt øges er det enklere at afgrænse det der ikke hører naturligt til.

Vores funktionsområder skal udvides, vi skal have flere selvstændige arbejdsfelter, hvor vi med vores særlige viden kan gøre en forskel for patienterne.

Vi skal have ændret autorisationsloven så vi ikke længere skal arbejde på trods af loven, men i stedet på grund af .

De faglige selskaber er væsentlige medspillere i den faglige udvikling, og vi skal arbejde på at udvikle samarbejdet med dem.

Sundhedsvæsenet i stærk forandring

Vi har som sygeplejersker viden, erfaring og positioner i sundhedsvæsenet der giver os mulighed for at påvirke den sundhedspolitiske dagsorden.

Vi skal derfor være den vagthund der råber op når uligheden i sundhed stiger, og vi skal være talerør for de svageste borgere/patienter, f.eks på medicinske afdelinger eller i psykiatrien.

Vi skal være dem der hele tiden kæmper for at der er gode rammer for de sygeplejersker der skal arbejde i sundhedsvæsenet, og for de patienter der skal plejes og behandles der.

 

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund, og det skal vi blive ved med. Sammen kan vi gøre meget, men det er nødvendigt at fokusere og prioritere. Kommunikation med medlemmer og omgivelser er afgørende for organisationens sammenhæng og slagkraft.

Kommentarer

Kommentarer og svar kan nu findes på min blog, hvor den videre debat også finder sted.

Gå til www.DSR.dk