CV

Formand, Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd
Irene Charlotte Hesselberg
Kirkevej 2C, 4241 Vemmelev
Født 1967

ERHVERV:

2007 Formand for den nystiftede Lederforening i DSR
2003 - 2007 Leder af Friplejehjemmet Margrethe Hjemmet i Roskilde
2002 - 2003 Projekt- og udviklingsleder af "Projekt Trivsel" (projekt vedr. igangsættelse og reaktivering af langtidssyge) i Korsør Kommune
2002 Initiativtager og projektleder for aktiveringsprojekt mellem Korsør Kommune og Dalmose Vinduesfabrik med formål at fremme samarbejdet mellem det private erhvervsliv og det sociale system ved aktivering og jobtræning af kontanthjælpmodtagere
1999 - 2002 Leder af Kr. Stillinge Plejehjem og hjemmepleje i landområdet i Slagelse Kommune
1995 - 1999 1. assistent på Korsør Kommunes plejehjem Lützensvej, heraf samtidig 2 år som uddannelseskoordinator i Korsør Kommune
1993 - 1994     Sygeplejerske på nyretransplantationsafd., Rigshospitalet, København

 

UDDANNELSER:

2006        Master og Public Health, Københavns Universitet
1999 Sygeplejefaglig Diplomeksamen med speciale i ledelse, Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Aarhus Universitet, København
1993 Autoriseret sygeplejerske, Slagelse Sygeplejeskole

 

POLITISKE OG FAGPOLITISKE AKTIVITETER:

2008 - Medlem af FTF’s lederpolitiske udvalg
2007 - Hovedbestyrelsesmedlem i DSR
2005 – 2008 Bestyrelsesformand for Forlev Friskole
2000 - Medlem af bestyrelsen, Forlev Friskole
1998 – 2001 Formand for den Konservative vælgerforening, Korsør
1998 – 2001 Konservativ folketingskandidat, Slagelse-Korsør kredsen
1997 – 2001  Konservativ byrådskandidat, Korsør
1997 – 2000 Formand for forældrebestyrelsen, Børnehaven Mariehønen
1995 – 1997 Formand for bestyrelsen, Korsør kommunes Dagpleje
1995 – 1998 Tillidsrepræsentant for sygeplejerskerne på Plejehjemmet Lützensvej samt medlem af Korsør kommunes personaleudvalg
1990 – 1993 Formand for talskollegiet på Slagelse Sygeplejeskole
1990 – 1993 Medlem af SEFB (Sygeplejeelevernes Fællesrådsbestyrelse)
1991 – 1992 Formand for SEFB

                 

Gå til www.DSR.dk