CV

Fungerende formand, Dansk Sygeplejeråd
Grete Christensen
Kalundborgvej 247B, 4300 Holbæk
Født 1957
Gift, 2 voksne børn           

UDDANNELSE

FAGLIGT: 

1981 Uddannet til sygeplejerske ved Sygeplejeskolen i Holbæk
1989 Efteruddannelse som intensiv sygeplejerske

SAMFUNDSFAGLIGT:                      

2008    Global Health Challenges Summer School ved Københavns Universitet
2009 1. modul i Grundlæggende arbejdsmarkedsforståelse gennemført ved    Aalborg Universitet. MAP (master i arbejdsmarked og personaleforhold)

TILLIDSPOSTER:

1984 - 1990  Tillids- og fællestillidsrepræsentant
1991 - HB-medlem i Dansk Sygeplejeråd
1991 - 1998 Amtskredsformand, Vestsjællands Amt
1998 - 1. næstformand i Dansk Sygeplejeråd
1994 - 2000 HB- og forretningsudvalgsmedlem i DSA
2000 -  Formand i Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse (DSA)
1995 - 1998 FTF-amtskredsformand i Vestsjællands Amt
1998 - Medlem af FTF’s repræsentantskab og kongres
2002 - Medlem af FTF's Beskæftigelsesudvalg
2004 - Medlem af FTF's INternationale udvalg
2004 - 2006 Medlem af Arbejdsmiljørådet (FTF's repræsentant)
1999 - 2006 Medlem af Branchearbejdsmiljørådet for Social og Sundhed/FU-medlem
2002 - Medlem af Sundhedskartellets Forhandlingsudvalg
1998 -  Medlem af bestyrelsen for Forbrugsforeningen af 1886
2004 - Næstformand i Forbrugsforeningen af 1886
1999 - Medlem af Lån & Spar Bank – repræsentantskab
1996 - 2007 Delegeret i Pensionskassen for Sygeplejersker
1998 - Medlem af bestyrelsen i Sygeplejerskernes Fritidsboliger
2005 - Medlem af bestyrelsen i Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre
1998 - Medlem af styret i Sygeplejerskers Samarbejde i Norden (SSN)
2003 - DSR's repræsentant i General Assembly i The European Federation of Nurses Associations (EFN) – tidligere PCN
2005 - Medlem af Executive Committee i European Federation of Nurses Associations (EFN)
2007 - Formand for European Federation of Nurses Associations (EFN)
2003 - Medlem af The European Federation of Public Service Unions, Social- og Sundhedskomité og Social Dialog Komité

Gå til www.DSR.dk